Príspevky

DRAČIA PERLA - Plán záchrany

Obraz
“Preto mi ver, ak ti poviem, že som na vašej strane,” pozrela na Rena pevne Nina a mladík o nej už nepochyboval. ------ Všetky oči sa upreli na Rena. Oly s Ninou si ho opatrne premeriavali, pričom Monika sa k nemu rázne otočila s otázkou, ktorá visela vo vzduchu. “Tak čo? Už im veríš?” vyslovila tónom, že ak nie, tak ho asi zmláti. Ren sa na Moniku neochotne pozrel a jemne prikývol hlavou. “Najprv sa pokojne najedzme, potom môžeme prebrať plán,” usmiala sa milo Nina a všetci okolo stolu poslúchli.
Oly si popritom premeriaval mladíka, ktorý sedel oproti nemu. Pripadal mu iný, než predtým. Vždy bol strašne chladný a odmeraný, pričom nepreukazoval svoje pocity, ale teraz… Fakt, že ho Ninin pôvod tak strašne nahneval, pre neho vôbec nebolo typické. Oly očakával, že z toho nebude mať radosť, ale to, ako zareagoval… Už v meste si všimol starostlivé pohľady, ktoré venoval Monike, a keď mu zmizla v dave - taký des na jeho tvári ešte nevidel. Bál sa ale o moc Zeleného draka, alebo o to dievča? Vted…

DRAČIA PERLA - Oly a Nina

Obraz
Oly sa pozrel na Moniku s neistým úsmevom a pohľadom na moment zablúdil k stromu, kde bolo pripútané mŕtve telo muža. Vie to?! prebehlo Monikinou hlavou a skoro zabudla dýchať. No vtedy im Ren dal pokyn, aby sa vybrali na cestu a Oly len prikývol.
Monika trochu nesvoja zaujala miesto na Renovom pravoboku a Oly šiel vľavo. Pozrel priamo na to miesto. Prečo nič nepovedal? premeriavalo si dievča škaredo blonďavého mladíka tak, aby si to Ren nevšimol. Olyho výzor prišiel Monike trochu zvláštny, mal z polovice vyholenú hlavu, pričom mal taký milý výraz na tvári. K tomu očakávala, že ako Rinku, bude vyžarovať tú zvláštnu omamujúcu silu akú mala i Nova, ale nič. Bolo to preto, lebo nezdelil plnú moc svojho otca?
Do dievčaťa v tom niekto vrazil a ona si bolestivo chytila rameno. “Hej! Dávaj pozor kam ideš!” skríkol na ňu modrastý tvor s črtami hrocha s krátkym chobotom. Monika na neho vyvalila oči a Ren si ju okamžite pritiahol k sebe. “Nečum na neho,” šepol jej a ona sa rýchlo pozrela inam. Vtedy …

DRAČIA PERLA - V krčme madam Madlen

Obraz
Monika sa veľmi potešila, keď prestúpili s Loren prach dvier, kde mal byť Ren, ale jej úsmev rýchlo zmizol, lebo ho tam nenašli. “Kde je?” otočila sa k Loren, ktorá zdvihla ramená na znak, že netuší. “Hovorila som mu, aby na nás počkal tu, neviem, kam šiel,” s tým vyšla na chodbu a opatrne kukla do krčmy, pričom dávala pozor, aby si ju hostia nevšimli.
Dievča z druhého sveta vykukla spoza nej a Loren sa k nej okamžite otočila, aby ju stiahla na stranu. “Čo to stváraš?!” šepla jej prísne. “Vieš čo sa stane, keď ťa hostia uvidia?” Monika len prestrašene pokrútila hlavou a Loren si vzdychla, potom čiahla ku kapucni kabátca, ktorý malo dievča na sebe. Rázne jej kapucňu natiahla na hlavu tak, že jej čiahala až k nosu. “Majú veľmi radi nové mäsko, hneď by sa na teba vrhli,” povedala pričom si ju nehanebne začala obzerať. “Prestaň sa na mňa tak pozerať,” povedala Monika, pričom sa pod jej pohľadom červenala a ešte viac si stiahla kapucňu do tváre. “Ty si taká zlatá,” uškrnula sa Loren. “No neboj …

DRAČIA PERLA - Loren

Obraz
Loren sa na Rena šibalsky usmiala, zbehla k nemu dole a už ho ťahala k schodom, napravo od baru. Vybehli do obytnej časti krčmy, kde ho zatiahla do prvej izby na ľavo. Hneď, keď zatvorila dvere, Ren ju rázne pritisol k dverám a ona vzrušene vzdychla. Okamžite si ho pritiahla bližšie, schmatnúc ho za nohavice a pohladila po tvári. “Nie pre toto som prišiel,” odvetil Ren sucho. “Si si istý, Ren?” vyslovila jeho meno zvodne. ------
Ren na ňu prísne pozrel a Loren spustila ruku, pričom si prekrútila oči. “S tebou nie je žiadna sranda,” odfrkla. “Čo teda chceš?” opýtala sa znudene. “Predpokladám, že si o Kaiovi počula,” začal, pričom pozorne sledoval jej reakciu. Na moment v jej očiach uvidel bolesť, ale rýchlo zase nahodila svoj flegmatický výraz. “Ano. Čo má byť?” “Vieš, kedy tadeto prešli?” Loren ho obišla a podoprúc si pravú ruku ľavou, začala nezaujato mávať, akoby ho chcela odohnať. “Prečo by som ti to mala povedať?” Ren k nej pristúpil a schmatol ju za zápästie. “Tak poprvé, zaplatil som za…